Skip to content

Ampuma-asekouluttajat

Rovaniemen Reserviläisten ampuma-asekouluttajat ovat

Nuutti Holopainen
Raimo Setälä
Arto Humalalampi

AAK-todistuksen hinta (uusi lupa tai harrastuksen jatkumisen osoittaminen)

Rovaniemen Reserviläisten jäsenet 10 eur ja
yhdistyksen ulkopuolisille 20 eur

AAK -todistuksen vaatimukset

Uusi lupa, urheiluperuste

A-käsiase (ERVA), YLI 20 patruunan lipas (pistooli, revolveri)

20 vuoden ikä

Vähintään vuoden kestänyt ja voimassa oleva jäsenyys yhdistyslain 4§ mukaisessa ampumaseurassa (esim. Rovaniemen Reserviläiset)

Kaksi vuotta jatkunut aktiivinen harrastus. Vähintään kymmenen harrastuskertaa tasaisesti luvan jättämistä edeltävälle kahdelle vuodelle jakaantuneena. (Harrastuskerta on käsiaseella tai ilmapistoolilla tapahtunut ampumaharjoittelu, kilpailuihin osallistuminen kilpailijana, toimiminen kilpailuissa tuomarina tai toimitsijana, toimiminen valmentajana tai muu ampuma-aseen käyttöön kouluttaminen. ilmapistooliharrastuksesta otetaan huomioon vain kansainvälisen lajiliiton alaisen ilmapistoolilajin harrastaminen).

B-käsiase, MAX 20 patruunan lipas (pistooli, pienoispistooli, revolveri tai pienoisrevolveri)

20 vuoden ikä

Kaksi vuotta jatkunut aktiivinen harrastus. Vähintään kymmenen harrastuskertaa tasaisesti luvan jättämistä edeltävälle kahdelle vuodelle jakaantuneena. (Harrastuskerta on käsiaseella tai ilmapistoolilla tapahtunut ampumaharjoittelu, kilpailuihin osallistuminen kilpailijana, toimiminen kilpailuissa tuomarina tai toimitsijana, toimiminen valmentajana tai muu ampuma-aseen käyttöön kouluttaminen. Ilmapistooliharrastuksesta otetaan huomioon vain kansainvälisen lajiliiton alaisen ilmapistoolilajin harrastaminen).

Pitkä A (ERVA), YLI 10 patruunan lipas (pitkät keskisytytteistä patruunaa ampuvat itselataavat kertatuliaseet)

18 vuoden ikä

Vähintään vuoden kestänyt ja voimassa oleva jäsenyys yhdistyslain 4§ mukaisessa ampumaseurassa (esim. Rovaniemen Reserviläiset)

Vuoden jatkunut aktiivinen harrastus. Vähintään viisi harrastuskertaa tasaisesti luvan jättämistä edeltävälle vuodelle jakaantuneena sillä ampuma-asetyypillä, johon lupaa haetaan.

Haulikko, TT1 kivääri, TT2 kivääri, TT3 kivääri (B, max 10 ptr lipas), pienoiskivääri, yhdistelmäase, kaasuase, merkinantoase tai mustaruutiase

Eivät tarvitse AAK-todistusta. Lupaa haettaessa tarvitaan hakijan oma mahdollisimman kattava hakemusta tukeva oma vapaamuotoinen selvitys aktiivisesta harrastamisesta (milloin, missä, kuinka paljon on ampunut, mitä lajeja harrastaa, kenen aseilla, kenen kanssa, ampumapäiväkirja…

Määräaikaisen luvan uusiminen toistaiseksi voimassa olevaksi

Määräaikaisen luvan uusiminen toistaiseksi voimassa olevaksi vaatii samat perustelut, käyttötarkoituksen osoittamisen ja mahdollisen ampuma-asekouluttajan todistuksen kuin vastaava uusi lupa.

Harrastuksen jatkumisen osoittaminen

Luonnollisen henkilön, jolla on toistaiseksi voimassa oleva hallussapitoon oikeuttava lupa 6 §:n 2 momentin 4–7 kohdassa tarkoitettuun ampuma-aseeseen, erityisen vaaralliseen ampuma-aseeseen taikka ampuma-aseeseen, jonka toimintatapa on itselataava kertatuli, on viiden vuoden kuluttua luvan antamisesta ja tämän jälkeen viiden vuoden välein toimitettava lupaviranomaiselle selvitys 45 §:n 5–10 momentissa tarkoitetun lupaedellytyksen voimassaolosta.

Esitettävällä selvityksellä on osoitettava, että luvanhaltija edelleen aktiivisesti harjoittaa luvan myöntämisen perusteena ollutta toimintaa tai muuta toimintaa, johon kyseistä ampuma-asetta koskeva lupa olisi voitu myöntää.

Lupaviranomainen voi tarvittaessa vaatia luvanhaltijaa esittämään harrastuksestaan muitakin selvityksiä.

Harrastaminen osoitetaan käytännössä edeltävän vuoden vähintään neljän saman asetyypin harrastuskerran omalla todentamisella, todistamiseen ei tarvitse ampuma-asekouluttujan todistusta.

Voit tarkastaa ERVA-lupia varten liittymispäiväsi ja jäsenyytesi tilan reserviläisjärjestöissä sähköisen jäsenasioinnin kautta osoitteesssa https://www.reservilaisliitto.fi/kirjaudu/